Обяви: Транспорт и логистика
Локация: България

Отговорности:

 • Ръководи цялостния процес на техническа експлоатация, сервизна и застрахователна дейност на собствения автопарк
 • Оптимизира и подобрява оперативните бизнес процеси на отдела
 • Планира ефективното управление на материални и финансови ресурси и екипи
 • Води преговори и поддържа взаимоотношения с външни партньори: производители, доставчици и оторизирани сервизи
 • Участва във внедряването на програми за дигитализация на оперативните процеси
 • Ръководи, развива и обучава екипа на отдела
 • Управлява ефективно бюджета и изготвя отчети и анализи на цялостната дейност на отдела

Изисквания към кандидатите:

 • Опит в ръководството на екип и организацията на работни процеси в аналогична среда
 • Задълбочени технически познания за структурата на тежкотоварните автомобили
 • Умения за приоритизиране на задачите
 • Отлични организационни умения
 • Умения за водене на преговори
 • Способност за работа в динамична обстановка.

Нашето предложение е :

 • Да станете част от един успешен и силно мотивиран екип
 • Да работите с най-съвременната техника и технологии в света за управление на транспортната дейност.
 • Атрактивно възнаграждение, съобразено с опита на кандидата, с развитие над средните нива на пазара.
 • Да изградите кариера в бързо развиваща се компания, лидер в България и Югоизточна Европа в областта на международния транспорт и логистика.

За да кандидатствате, моля изпратете подробна автобиография
Ще се свържем с кандидатите, одобрени по документи.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx