Отговорности:

 • Управлява и анализира застрахователния портфейл, като извършва оценка на развитието на риска и прави предложения за промени
 • Прилага ноу-хау и добри практики с цел развитие и оптимизиране на застрахователната дейност и политика на компанията
 • Ръководи, координира и мотивира екип от професионалисти в отдел Управление на застрахователни претенции
 • Съдейства за разрешеване на застрахователни казуси, в съответствие с определените вътрешни правила на компанията
 • Осъществява контрол на дейностите в отдела, включително на качеството на регистрираните застрахователни претенции в системата на компанията
 • Следи и подпомага комуникацията между Дискордиа/ застрахователи /посредници
  Води кореспонденция с клиенти и партньори на фирмата в България и чужбина
 • Изготвя регулярни справки и анализи относно дейността на отдела

Опит:

 • 3+ години опит на подобна позиция
 • Отлично познаване на транспортното застраховане: Гражданска отговорност н автомобилистите, Карго застраховане и ЧМР конвенция
 • Познаване на специализираната нормативна уредба
 • Релевантно висше образование

Умения:

 • Умения за ръководене и мотивиране на екип
 • Способност за разрешаване на проблеми
 • Организираност, инициативност, аналитично мислене и внимание към детайла
 • Мотивация за постигане на високи резултати
 • Комуникационни и презентационни умения
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office, Word, Excel, PowerPoint
 • Свободно владеене на английски и български език (писмено и говоримо)

За да кандидатствате, моля изпратете подробна автобиография и мотивационно писмо.

Ще се свържем с кандидатите, одобрени по документи.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx