Обяви: Транспорт и логистика
Локация: България

Профил на успешния кандидат:

• Подходящо висше образование
• Умения за водене на преговори
• Добро владеене на английски език
• Комуникативна, ориентирана към работа в екип личност с:
          –       Високи нива на организираност
          –       Внимание към детайла
          –       Способност за взимане на ефективни решения под стрес 
          –       Желание за изграждане на дългосрочна кариера
• Опит в областта на транспорта ще се счита за сериозно предимство

Отговорности:

• Организира международни автомобилни превози
• Води преговори, договаря цени и условия за осъществяване на международни превози с доставчици
• Следи за безпроблемното протичане на транспорта
• Съдейства за разрешаване на възникнали проблеми при превозите 
• Подпомага движението на документите и информацията, изготвя справки

Ние Ви предлагаме:

• Възможността да станете част от един успешен и силно мотивиран екип от млади хора. 
• Корпоративно обучение в областта на международния транспорт. 
• Кариерно развитие в бързо развиваща се компания лидер в България и Югоизточна Европа в областта на международния транспорт и спедиция.
• Възможността да общувате с партньори от различни сектори в икономиката и от различни държави.
• Работа в модерен офис, комбиниращ работна среда от най-високо качество със зони за почивка

За да кандидатствате, моля изпратете подробна автобиография.

Ще се свържем с кандидатите, одобрени по документи.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx